Woonzorgcentrum Hingeheem

Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 88 bewoners waarvan;

 • 34 woongelegenheden (éénpersoonskamers) voor valide en semivalide ouderen (de vroegere "ROB-bedden")
 • 54 woongelegenheden met een bijkomende erkenning (éénpersoonskamers) voor zwaar zorgbehoevende ouderen 
  (de vroegere "RVT-bedden")

Het woonzorgcentrum Hingeheem geeft voorrang aan elke bejaarde inwoner uit de gemeente Asse, die na het uitputten van de thuiszorgdiensten zelf kiest voor een verblijf in een aangepast milieu, waar zijn levensomstandigheden kunnen verbeterd worden.

We willen voor de bewoners een thuis creëren, waar interdisciplinair een totale zorg wordt aangeboden, die het welzijn van elke bewoner en zijn familie voor ogen heeft, met respect voor ieders autonomie en eigenheid. Wij streven naar
een gezonde prijs-kwaliteitverhouding met aandacht voor de kleine dingen die de bewoners gelukkig maken.

Opnamevoorwaarden

 • De minimumleeftijd is 65 jaar
 • Voorrang aan de inwoners van Asse
 • Aanvragen tot opname gebeuren na afspraak met de maatschappelijk assistent
 • De kandidaat bewoner gaat akkoord met een opname in het woonzorgcentrum

Dagprijs

De dagprijs per persoon voor het verblijf in het woonzorgcentrum bedraagt:

 • 63,21 euro per dag voor inwoners van Asse
 • 56,89 euro per dag voor een echtpaar inwoners van Asse
 • 72,01 euro per dag voor niet-inwoners van de gemeente Asse
 • 66,82 euro per dag voor een echtpaar niet-inwoners van Asse

De dagprijs omvat een kamer met aangepast meubilair, lichamelijke verzorging, verpleegkundige verstrekkingen, was en strijk van alle linnen en persoonsgebonden kledij, onderhoud kamer, incontinentiemateriaal, maaltijden, drank bij eten, dieet- en sondevoeding, kinesitherapeutische verstrekkingen voor de zwaar zorgbehoevenden (RVT), groepsturnen, gebruik fitnesstoestellen, bibliotheek, animatie, kabeltelevisie, verzekering lichamelijke ongevallen bij uitstappen georganiseerd door het woonzorgcentrum en persoonlijke basis toiletartikelen.


COVID19-Maatregelen: bezoekregeling

De Vlaamse woonzorgcentra zitten in een eindfase wat betreft het vaccineren van bewoners en personeelsleden. Dit werpt logischerwijze ook vragen op over de mate waarin de huidige veiligheidsmaatregelen in de woonzorgcentra kunnen versoepelen en wanneer.
 
De overheid heeft laten weten dat woonzorgcentra die een hoge vaccinatiegraad behalen (meer bepaald een vaccinatiegraad hoger dan 90% voor de bewoners en hoger dan 70% voor het personeel) al bepaalde versoepelingen mogen toelaten en dit ten vroegste 10 dagen na de laatste vaccinatiedag.
 
In ons woonzorgcentrum werd ondertussen 97% van de bewoners en 88% van het personeel gevaccineerd met beide dosissen van het Pfizer-vaccin. Rekening houdend met de periode van minstens 10 dagen na de laatste vaccinatiedag, kunnen we vanaf maandag 8 maart bepaalde versoepelingen doorvoeren in ons woonzorgcentrum op het vlak van bezoekregeling, kamerisolatie en leefgroepoverschrijdende activiteiten.
 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de maatregelen zoals ze zullen gelden vanaf 8 maart.
 
Ondanks de hoge vaccinatiegraad zijn we toch verplicht om een aantal voorzorgs- en hygiënemaatregelen te blijven aanhouden zoals het dragen van een chirurgisch mondneusmasker door iedereen in het woonzorgcentrum. Het blijft immers noodzakelijk om waakzaam te blijven gezien de recente opflakkering van de cijfers wat betreft het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in Vlaanderen. En hoewel onze bewoners grotendeels gevaccineerd zijn, is dit nog niet het geval voor de meeste van onze bezoekers en voor een aantal personeelsleden.
 
We hebben echter allen nood aan sociale contacten en meer vrijheid. Dus ook al houdt elk contact momenteel nog een mogelijk risico in, we vertrouwen erop dat we samen met jullie deze contacten in het woonzorgcentrum zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen.
De huidige maatregelen zijn onder voorbehoud en kunnen op elk ogenblik wijzigen indien de overheid hiertoe beslist of in geval er sprake zou zijn van een uitbraak in het woonzorgcentrum.

NIEUW VANAF 8 MAART 2021

 • Bewoners kunnen bezoek ontvangen van 2 personen die allebei om de twee weken mogen wisselen. Bewoners mogen 1 bezoeker tegelijk ontvangen, net zoals je op dit moment bij je thuis ook maar 1 bezoeker mag ontvangen.
 • Heropstart van leefgroepoverschrijdende activiteiten op regelmatige basis
 • Bewoners van andere afdelingen kunnen weer bij elkaar op bezoek gaan op de kamer en/of in kleine groepjes (max 4 personen) samenkomen
 • De kamerisolatie na een ziekenhuisopname of consultatie wordt verkleind naar 5 dagen voor bewoners die volledig gevaccineerd zijn.
De veiligheidsmaatregelen voor alle bezoekers aan het woonzorgcentrum, zoals het dragen van een chirurgisch mondmasker, het ontsmetten van de handen bij binnenkomst etc, blijven onveranderd van toepassing. Dit is verplicht vanuit de overheid.

BEZOEKREGELING

Volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid mogen per bewoner 2 bezoekers op bezoek komen. Beide contactpersonen mogen om de twee weken wisselen. Het is dus niet meer nodig om 1 vast contact en 1 wisselend contact te kiezen.
Deze bezoekers mogen zo vaak als ze willen langskomen tijdens de bezoekuren. Er kan echter altijd maar 1 bezoeker tegelijk op bezoek komen, net zoals er thuis ook slechts 1 bezoeker mag worden ontvangen. Het is dus aangewezen om hierrond onderling afspraken te maken.
Wij raden aan om tijdens het bezoek voor de nodige verluchting te zorgen in de kamer door de ramen open te zetten.

! OPGELET !

We vragen aan de familie om de namen van de bezoekers en eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te geven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op het telefoonnummer: 02 452 80 67.
Enkel deze bezoekers kunnen immers op bezoek komen. Zo vermijden we spijtige misverstanden waarbij niet aangemelde bezoekers niet kunnen toelaten in het woonzorgcentrum. Hou er rekening mee dat, net zoals bij de mensen thuis, -12 jarigen ook meetellen als volwaardige bezoekers en dus niet mee op bezoek mogen komen.
In palliatieve situaties kan altijd afgeweken worden van de bezoekregeling en de bezoekuren. Een aangepaste bezoekregeling wordt samen met de naaste familie en op maat uitgewerkt. In het geval van een uitbraak is het mogelijk dat er tijdelijk geen of beperkt bezoek kan doorgaan voor een volledige afdeling of voor enkele bewoners tot wanneer deze bewoners getest zijn en de testresultaten bekend zijn.
 

BEZOEKUREN

 maandag 10 - 12 uur    13 - 16 uur    
 dinsdag 10 - 12 uur  13 - 16 uur
 woensdag 10 - 12 uur 13 - 16 uur
 donderdag.   10 - 12 uur 13 - 16 uur
 vrijdag 10 - 12 uur 13 - 16 uur
 zaterdag gesloten gesloten
 zondag gesloten 13 - 16 uur
 

BEZOEK AFDELING KLAPROOS

De bezoekregeling voor onze bewoners van de afdeling Klaproos blijft behouden:
 • enkel bezoek op de afdeling
 • bezoek kan meermaals per week tijdens de bezoekuren
 • bezoek wordt beperkt in tijd (max. 30 minuten)
 • steeds op afspraak!
Deze bezoekregeling is er op gericht om de rust en structuur voor onze bewoners met dementie zoveel mogelijk te garanderen, maar toch ook het sociale contact mogelijk te maken.
Afspraken voor de afdeling Klaproos worden ingepland door Leen Van Doorslaer, contactpersoon voor de afdeling Klaproos. Afspraken maken gebeurt bij voorkeur via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - indien niet mogelijk kan dit ook telefonisch via 02 451 08 00.
 

BABBELTAFELS

De babbeltafels in de inkomhal blijven voorlopig staan om bewoners en bezoekers die liever (nog) geen bezoek op de kamer ontvangen toch de mogelijkheid te geven om mekaar persoonlijk te ontmoeten. Dezelfde regels blijven van toepassing:
 • bezoek kan meermaals per week tijdens de bezoekuren
 • max. 30 minuten
 • op afspraak – telefonisch of online
 • niet voor de bewoners van de afdeling Klaproos
Afspraken worden ingepland door medewerkers van het Sociaal Huis op het telefoonnummer: 02 452 80 67 en dit op werkdagen van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.
 
Online afspraken maken voor een bezoek aan de babbeltafels kan via https://afspraken.asse.be 
 

VEILIGHEIDSMAATREGEVEILIGHEIDSMAATREGELEN TIJDENS BEZOEK

We rekenen erop om samen met onze bewoners en bezoekers het woonzorgcentrum zo veilig mogelijk te houden voor ons allemaal: bewoners, personeelsleden en bezoekers.
 • Wie ziektesymptomen heeft, positief is getest, een hoog-risico contact heeft gehad of terugkomt van een reis in een rode zone, komt gedurende 14 dagen (na start van de symptomen of na de test) NIET op bezoek.
 • Bezoekers krijgen geen sneltest alvorens het bezoek. Sneltesten zijn niet betrouwbaar bij asymptomatische personen (= zonder symptomen), dit zou dus een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. Wie ziektesymptomen vertoont, komt NIET naar het woonzorgcentrum en neemt contact op met zijn/haar huisarts.
 • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker is verplicht in het hele woonzorgcentrum
 • Bezoekers komen binnen via de hoofdingang:
  • ontsmetten bij binnenkomst hun handen
  • laten hun temperatuur opmeten: Is dit > 37.5 °C ? Dan wordt de toegang geweigerd
  • registreren zich aan het onthaal
 • Bij bezoek op de kamer van de bewoner wordt rechtstreeks naar de kamer van de bewoner gegaan. Ook na afloop van het bezoek worden geen tussenstops gemaakt en gaan bezoekers rechtstreeks terug naar de uitgang. Bezoekers komen niet in de leefruimte, de cafetaria of andere ruimten of kamers in het woonzorgcentrum.
 • Bezoekers op de kamer ontsmetten alle oppervlakken die ze hebben aangeraakt in het woonzorgcentrum.
 • Er wordt zoveel mogelijk afstand gehouden (1.5 meter). Fysiek contact (handen geven, kussen..) wordt vermeden.
 • Er wordt niets gedronken of gegeten tijdens het bezoek.

BEZOEK DOOR BEWONERS VAN ANDERE AFDELINGEN

Tot nu toe moesten de woonzorgcentra de leegroepen strikt gescheiden houden van mekaar om besmetting over afdelingen heen te vermijden. Vanaf 8 maart mogen bewoners van andere afdelingen weer bij elkaar op de kamer op bezoek komen. Tot nu toe gebeurde dit informeel in onze cafetaria, maar kon dit nog niet op de kamer.
 
Onze bewoners kunnen ook in kleine groepjes (max. 4 bewoners) samenkomen om bv. te kaarten of
voor een babbeltje, ook al behoren ze niet tot dezelfde afdeling. Bij het verlaten van de afdeling dragen onze bewoners steeds een mondneusmasker.
 

WANDELEN MET MAX. 4 PERSONEN

Onze bewoners kunnen wandelingen maken met bezoekers. Hierbij hanteren wij dezelfde regel zoals deze voor iedereen geldt: wandelingen worden gemaakt met maximum 4 personen samen.
Tijdens de wandeling wordt een chirurgisch mondneusmasker gedragen door zowel de bewoner als de bezoeker(s). Op deze manier zijn jullie toch beschermd wanneer de verplichte afstand (1.5 meter) tussen elkaar niet meer verzekerd is.
 
Wandelingen worden bij voorkeur op voorhand afgesproken met de contactpersoon van de afdeling.
Bij vertrek verwittig je steeds het onthaal. 
Wij vragen om een wandeling te maken van maximum 30 minuten.
Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om een wandeling in de buurt van het woonzorgcentrum met een bewoner. Het is
absoluut niet aangeraden om samen naar de markt te gaan, naar een winkel of naar de woning van een familielid e.d.
 
Indien dit wel zou gebeuren, zal de bewoner bij terugkeer in tijdelijke kamerisolatie verblijven en getest worden.
 

ANIMATIE

Het is opnieuw mogelijk om leefgroep overschrijdende activiteiten te organiseren. Er zullen terug op regelmatige basis activiteiten georganiseerd worden buiten de afdeling zoals in de Marekrak en in de cafetaria, waaraan bewoners van verschillende afdelingen kunnen deelnemen.
Tijdens deze activiteiten kunnen bewoners van verschillende afdelingen samen aanwezig zijn. Voor de veiligheid zullen de bewoners wel nog zoveel mogelijk in groepjes per afdeling samen zitten.
Binnen deze groep is het dan niet nodig om een mondmasker te dragen.
Wanneer een bewoner zich verplaatst doorheen het woonzorgcentrum is het wel nodig om een mondmasker te dragen.
Gezien ook verschillende vrijwilligers de kans kregen om hun vaccin te ontvangen, kunnen zij ons nu opnieuw bijstaan bij de organisatie van activiteiten.
 
De eerste activiteiten die opnieuw zullen doorgaan:
 • Gymnastiek: organisatie in de cafetaria, in kleinere groepen. Bewoners van andere afdelingen houden voldoende afstand van elkaar
 • Gebruikersraad: organisatie per leefgroep bubbel op de afdeling zelf.
 • Kookactiviteit: organisatie in kleine groepen in de Marekrak. Bewoners van andere afdelingen houden voldoende afstand van elkaar
Onze cafetaria moet net als andere horecazaken voorlopig gesloten blijven (zowel voor bezoekers als voor bewoners), maar we kunnen deze grote ruimte wel gebruiken om activiteiten te laten doorgaan.
 

KAMERISOLATIE

De komst van verschillende nieuwe varianten van het coronavirus waarover op dit moment nog niet zoveel geweten is en de circulatie van het virus in verschillende naburige ziekenhuizen baart ons grote zorgen.
 
Elke nieuwe bewoner kan een hoog risicocontact hebben gehad vóór hij zij in ons woonzorgcentrum komt wonen. Daarom wordt elke nieuwe bewoner op voorhand getest.
 
Een nieuwe bewoner blijft minstens 7 dagen op de eigen kamer als hij of zij nog niet gevaccineerd werd. Op dag 7 wordt de nieuwe bewoner getest. Is deze test negatief dan kan de kamerisolatie worden opgeheven op dag 8.
 
Ook na een consultatie in het ziekenhuis of na een opname in het ziekenhuis, verblijven bewoners tijdelijk op hun kamer in afwachting van een nieuwe test.
 
Bewoners die volledig gevaccineerd zijn, hoeven slechts 5 dagen in kamerisolatie te blijven na een ziekenhuisopname of consultatie. Zij worden getest op dag 4 en kunnen hun kamerveraten op dag 5 indien de test negatief is.
 
Deze regels rond kamerisolatie en testing gelden ook voor andere risicovolle contacten.
We willen absoluut vermijden dat het coronavirus in één van zijn varianten het woonzorgcentrum opnieuw binnendringt.
 

VRAGEN?

Met vragen kunnen jullie zoals steeds terecht bij de contactpersonen van de afdelingen.
 
Ook als je graag eens wil bellen of skypen met je familielid in het woonzorgcentrum dan kan dit uiteraard ook. Als onze bewoners hier begeleiding bij nodig hebben dan neem je best op voorhand contact op met de contactpersoon van de afdeling zodanig dat we dit kunnen regelen.
 
Onze contactpersonen zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren van het onthaal (elke werkdag van 8u-12u en van 13u-16u30) op het telefoonnummer: 02 451 08 00.
 
Via mail kan je hen bereiken op de volgende e-mailadressen:
 • Waterlelie: Vera Van Herreweghe Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Maretak: Hannes van Everbroeck Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Zonnebloem: Sarah Eerdekens Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Klaproos: Leen Van Doorslaer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Klavertje: Inga Hermus Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Koren: Lotte Smet Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Woonzorgcentrum

Gasthuisstraat 2 (ingang Tuinwijk) – 1730 Asse
T 02 451 08 00 
F 02 451 08 01

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsuren Onthaal woonzorgcentrum

ma      08.00 - 12.00 uur       13.00 - 16.30 uur
di      08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.30 uur  
wo      08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.30 uur  
do      08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.30 uur  
vr      08.00 - 12.00 uur      13.00 - 16.30 uur  

Volg ons op Facebook!

Meldingen of klachten?