Missie

Missie bestuur

De missie van de cluster Bestuur is het geven van ondersteuning aan de diensten die de wettelijke opdrachten uitvoeren. Dit op een kwaliteitsvolle manier en efficiënt gebruikmakend van de beschikbare middelen.

Missie maatschappelijk welzijn

De cluster maatschappelijk welzijn biedt een kader van middelen en diensten aan om personen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Missie ouderenzorg

Het gekwalificeerd personeel en vrijwilligers van de cluster ouderenzorg staan in voor continue informatie, aangepaste dienstverlening en begeleiding aan de gebruikers en mantelzorgers om hun toe te laten, via eigen keuze, een gepaste oplossing te vinden voor hun noden en behoeften. Dit met aandacht voor eigen autonomie, waardigheid, zelfredzaamheid en respect om te komen tot zorg op maat.

Volg ons op Facebook!

Meldingen of klachten?