Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid= “Het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hun eigen doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden.” (Civiq, 2003).

Waarom een vrijwilligersbeleid?

  • Om duidelijkheid te geven aan, zowel beroepskrachten als vrijwilligers over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt in de organisatie.
  • Ter voorkoming van onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers.
  • Als stimulans voor vrijwilligers en ter optimalisering van hun inzet voor het doel van de organisatie. (Civiq, 2003)

Missie en visie op vrijwilligersbeleid

Onze missie

De missie van het OCMW van Asse kadert in de Organieke Wet van 8 juli 1976 en het OCMW decreet van 19 december 2008 .

Artikel 1 van de organieke wet luidt als volgt: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze dienstverlening heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door de wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.”

Het OCMW tracht deze missie, samen met zijn personeelsleden en vrijwilligers, te realiseren door het aanbieden van een uitgebreid en kwaliteitsvol dienstenaanbod.

Het OCMW Asse maakt zich sterk voor een vrijwilligersbeleid waarin:

  • burgers met diverse achtergronden door middel van vrijwilligerswerk kunnen bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie;
  • de waarde die vrijwilligerswerk heeft voor de maatschappelijke participatie van ouderen en andere kwetsbare groepen, optimaal wordt benut;
  • vrijwilligers over de juiste kennis en kunde beschikken, door het organiseren van vorming, waardoor ze hun werkzaamheden beter kunnen uitoefenen.

Onze visie

In onze visie op vrijwilligerswerk staat de gebruiker centraal. Niet enkel kwalitatieve dienstverlening is noodzakelijk maar ook dient de nodige aandacht geschonken te worden aan het familiale karakter.

Door de ondersteuning en hulp bij allerlei activiteiten en dienstverleningen kan de vrijwilliger een meerwaarde betekenen voor de organisatie en voor de gebruikers. Een vrijwilliger kan vaak dat ‘extraatje’ aan de gebruikers bieden waar professionele werknemers door tijdsgebrek vaak niet toe komen.
Dit betekent uiteraard niet dat vrijwilligers vervangend werk mogen doen van personeel, ze mogen enkel de meerwaarde zijn. Om de samenwerking met de vrijwilligers vlot te laten verlopen is het noodzakelijk dat deze goed samenwerken en met elkaar dienen te communiceren. De nodige afspraken en taakverdelingen moeten dan ook voor beide partijen duidelijk zijn.

Binnen ons vrijwilligersbeleid wensen wij dan ook uitdrukkelijk rekening te houden met de individuele grenzen van elke vrijwilliger.

Daarbuiten verwachten wij van onze vrijwilligers voldoende motivatie, discretie, respect voor de privacy, sociaal engagement en loyaliteit.

Bij ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst verklaart de vrijwilliger zich dan ook akkoord met onze missie en visie.

Agenda

Beleidsondersteuning

gasthuisstraat

Dienst beleidsondersteuning
Gasthuisstraat 2
1730 Asse
T 02 / 452 80 67 F 02/452 22 02

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook!

Meldingen of klachten?